ul. Komorów 42
58-100 Świdnica

deweloper@bel-pol.com.pl
+48 74 856 38 31 (recepcja)
+48 601 981 831

Kontakt

Mogą się Państwo z nami skontaktować na kilka sposobów


Osobiście na osiedlu Arkadia

ul. Komorów 42
58-100 Świdnica


Drogą mailową

E-mail:
deweloper@bel-pol.com.pl


Developer Inwestor

BEL-POL
Pankiewicz, Mielniczyn Spółka Jawna
ul. Strzelińska 10
58-100 Świdnica

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy


KRS 0000111754
NIP 884-18-99-581
REGON 890579019